Postąpienia

Wartość 0.00- 300.00 min.postąpienie 10.00
wartość 300.01-500.00 min. postąpienie 50.00
wartość 500.01-1000.00 min. postąpienie 100.00
wartość 1000.01-2000.00 min. postąpienie 100.00
wartość 2000.01-5000.00 min. postąpienie 200.00
wartość 5000.01-10000.00 min. postąpienie 250.00
wartość 10000.01-20000.00 min. postąpienie 300.00
wartość 20000.01-40000.00 min. postąpienie 350.00
wartość 40000.01-99999999.99 min. postąpienie 400.00

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: